With you, to your Dreams

زنان مهاجر و بدون وضعیت اقامت

 

زنان مهاجر و بدون وضعیت اقامت در کانادا | قانون حمایت از زنان در کانادا | حمایت از زنان

 

حق و حقوق شما در دادگاه خانواده

 بموجب قانون خانواده، زنان مهاجر، بدون وضعیت اقامت، دارای همان حق و حقوق و مسئولیتهایی میباشند که زنان کانادایی از آن برخوردارند.

شما میتوانید مدعی سرپرستی، دسترسی، خرجی فرزند و نفقه همسری شوید و از دادگاه تقاضای حکمی کنید که سهمی از اموال خانوادگی در زمان جدایی بشما تعلق گیرد.

میتوانید بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامتتان به دادگاه خانواده مراجعه کنید.

 

در صورت مراجعه به دادگاه باید مدارک شناسایی ارائه دهید. اگرچه همانند زنان دیگر، شما دارای حقوق قانون خانواده هستید،

اما اگر فاقد وضعیت اقامت قانونی باشید، ممکن است مورد توجه مامورین اداره مهاجرت قرار بگیرید و از کانادا اخراج شوید.

حق ماندن شما در کانادا به وضعیت اقامتتان بستگی دارد. برای حمایت از خود و فرزندانتان باید از حقوق و گزینه های خود آگاه باشید.

 

 

قطع رابطه زناشویی و نگرانیهای مهاجرت در کانادا

هنگامیکه رابطه شما با همسرتان پایان میپذیرد، حق ماندن شما در کانادا به وضعیت اقامتتان بستگی دارد.

این قسمت قانون بسیار پیچیده بنظر می آید. اگر فکر میکنید وضعیت اقامت شما در معرض خطر است،

بسیار مهم است که برای یافتن گزینه های قانونی موجود، بلافاصله با یک وکیل مهاجرت صحبت کنید.

 
مقیم دائم در کانادا

اگر شریک زندگیتان شما را برای اقامت دائم ضمانت کرده باشد و رابطهٔ تان قبل از اخذ اقامت دائم قطع شود، ممکن است وضعیت مهاجرتی شما به خطر بیفتد و از کانادا اخراج شوید.

اگر در حال حاضر دارای اقامت دائم بدون شرایط هستید، با خاتمه یافتن رابطه تان صرفا به دلیل جدا شدن از شریک زندگی وضعیت اقامت خود را از دست نخواهید داد و از کانادا نیز اخراج نخواهید شد.

حتی اگر شریک زندگیتان ضمانت شما را برای آمدن به کانادا تقبل کرده باشد، این امر بازهم صادق خواهد بود.

 

اگر شریک زندگیتان اقامت دائم شما را ضمانت کرده باشد و رابطه شما با وی قطع شود، او کماکان مسئولیت مالی شما را بمدت ۳۳ سال تا بعد از اینکه اقامت دائم خود را کسب کردید، بعهده خواهد داشت.

اگر فرد ضامن تان قادر یا مایل به حمایت مالی شما در این سه سال نباشد، میتوانید برای تامین مالی از کمکهای اجتماعی استفاده کنید.

اگر شما، شریک زندگیتان را ضمانت کرده باشید و رابطه تان قطع شود، باید بدانید که شما مسئولیت مالی او را بعهده دارید تا دورهٔ سه سالهٔ ضمانت او تمام شود.

اگر در این مدت، او تحت کمکهای اجتماعی قرار گیرد، حتی اگر باهم زندگی نکنید، احتمالا شما باید این پول را به دولت بازپرداخت نمایید.

 

 
اقامت دائم مشروط در کانادا

به برخی از شرکای زندگی ضمانت شده بعد از اینکه درخواست آنها برای اقامت دائم تایید میشود، برای دو سال اول اقامت دائم مشروط اعطا میشود.

اقامت دائم مشروط یعنی اینکه شریک زندگی ضمانت شده و همسر او باید طی یک رابطهٔ واقعی و مستمر به مدت دو سال باهم زندگی کنند تا زمانیکه اقامت دائمی به آنها اعطا شود.

اگر رابطه آنها در این دو سال قطع شود، شریک زندگی ضمانت شده ممکن است وضعیت اقامت دائم خود را از دست بدهد.

 

اقامت دائم مشروط تنها در مورد شرکایی بکار میرود که:

 ۰ درخواست ضمانت آنها در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲ یا بعد از آن ارائه شده باشد؛

 ۰ از زمان درخواست، بمدت دو سال یا کمتر باهم زندگی کرده باشند؛

 ۰ از زمان درخواست دارای هیچ فرزند مشترکی نباشند.

 

اگر بعد از ارائه درخواست صاحب فرزندی شوید، شرایط شما هیچ تغییری نخواهد کرد.

این شرایط در مورد درخواست ضمانت همسری بکار میرود که در داخل و یا خارج از کانادا ارائه شده باشد.

استثناعاتی در مورد الزامات مشروط وجود دارد. اگر بتوانید مدرک یا دلیلی درباره موارد زیر نشان دهید، ممکن است قادر به حذف این شرایط باشید:

 ۰ ضامن شما فوت کند؛

 ۰ قطع رابطهٔ شما بعلت اینست که فرد ضامن از شما، فرزندانتان، یا خویشاوندی که در منزل با شمازندگی میکند، سوء استفاده و یا غفلت کند؛

 ۰ اگر شما، فرزندانتان و یا خویشاوندی که با شمازندگی میکند توسط فرد دیگری مرتبط با فرد ضامن تان مورد سوء استفاده و غفلت قرار بگیرید و فرد ضامن در این مورد قصور ورزد.

آزار و سوء استفاده ممکن است جسمی، جنسی܃ مالی و یا روانی باشد. غفلت یعنی قصور در فراهم نمودن مایحتاج زندگی از قبیل غذا، لباس، مراقبتهای پزشکی، سرپناه و تهیه چیزی که منجر به بروز خطر صدمه جدی شود.

 

 
چگونه برای یک استثنای اقامت دائم مشروط درخواست کنم؟

 برای کسب اطلاعات بیشتر یا درخواست استثنا بر اقامت دائم مشروط با ادارهٔ شهروندی و مهاجرت کانادا Citizenship and Immigration Canada (CIC) به شماره تلفن

۲۱۰۰-۲۴۲-۸۸۸-۱ تماس بگیرید.

برای درخواست استثنا بر فوت فرد ضامن، باید مدرکی دال بر فوت او را ارائه دهید و ثابت کنید که تا زمان فوت او طی یک رابطه واقعی و مستمر باهم زندگی میکردید.

برای درخواست تعیین استثنا بعلت سوء استفاده یا غفلت، شما باید ابتدا به رابطهٔ خود پایان دهید.

هنگام تماس با مامور مهاجرت باید اطلاعات کافی برای اثبات سوء استفاده یا غفلت ورزی ارائه کنید. این مدارک انواع مختلفی دارند، مثل:

 
  ۰ گزارش پلیسی گزارش پزشکی نامه از طرف مددکار سرپناه زنان یا سایر مددکاران اجتماعی

 ۰ مدارک دادگاه عکس، ایمیل، پیام صوتی

 ۰ نامه یا اظهارات تحت ادای سوگند از طرف افراد شاهد

همچنین باید ثابت کنید که واقعاً همراه فرد ضامن تان زندگی میکردید تا زمانیکه بعلت سوء استفاده یا غفلت او این رابطه پایان پذیرفته است.

برخی از روشهای ثبوت آن عبارتند از: مدارک مهمی که یکسان بودن آدرس شما و فرد ضامن را ثابت کنند (مثل گواهینامه رانندگی، کارت بهداشت، قبوض آب و برق و تلفن)

 ۰ صورت وضعیت مالی مشترک (حساب بانکی، کارت اعتباری، اجاره نامه یا سند ملک ) نامه از طرف افرادی که شما را به عنوان یک زوج میشناخته اند.

اگر فکر ترک فرد ضامن تان را در سر دارید، بسیار مهم است که برای کمک و امنیت خود به یک سازمان زنان یا سرپناه زنان مراجعه کنید و بلافاصله از یک وکیل مهاجرت مشاورهٔ حقوقی بگیرید.

 

 
بعد از دوسال که دورهٔ مشروط به پایان میرسند، چه اتفاقی می افتد؟

 اگر اقامت دائم مشروط داشته باشید و با فرد ضامن خود به مدت دو سال در کانادا زندگی کرده باشید، بدون هیچ شرایط خاصی شما مقیم دائم شناخته خواهید شد.

فقط بعلت اینکه از شریک زندگیتان جدا شده اید، دلیلی ندارد که وضعیت اقامت دائم خود را از دست بدهید و یا از کانادا اخراج شوید.

ضامن شما مسئولیت ضمانت مالی شما را کماکان بعهده خواهد داشت تا مدت ۳ ساله ضمانت تمام شود.

اگر شریک زندگیتان قادر به حمایت مالی شما نباشد یا ادامه ندهد، میتوانید برای تامین مالی خود از کمکهای اجتماعی استفاده کنید.

 

مهم است بخاطر داشته باشید که در طول ۲۲ سال مشروط اگر مامورین ادارهٔ مهاجرت گمان کنند که شرایط یاد شده اجرا نمیشوند، ممکن است مدارکی دال بر پیروی از قانون از شما درخواست کنند.

دولت نیز میتواند جهت اطمینان از اینکه شریک زندگی ضمانت شده هنوز با ضامن خود دارای یک رابطه واقعی است، بررسیهایی اتفاقی انجام دهد.

حتی با اتمام دورهٔ دو ساله، اگر دولت تشخیص دهد که شما قبلاً مطابق با شرایط عمل نکرده اید، میتواند در این مورد تحقیق کند.

اگر پی ببرد که شما شرایط مزبور را رعایت نکرده اید، شاید با خطر از دست دادن اقامت دائم مواجه شوید.

در صورت چنین اتفاقی، به شما فرصتی داده میشود تا با یک مامور ادارهٔ مهاجرت صحبت کنید و یا قبل از دست دادن اقامت دائم در یک جلسهٔ دادرسی شرکت کنید.

 
افراد نیازمند به حمایت

 اگر شما بعنوان فرد بدون وضعیت اقامت تحت معاهده رسمی یا فرد نیازمند به حمایت در کانادا شناخته شوید، تنها بعلت اتمام رابطه زناشویی از کانادا اخراج نخواهید شد.

چنانچه ادعای refuge شما به وضعیت همسرتان بستگی داشته باشد و قبل از جلسهٔ رسیدگی به refuge در دادگاه، رابطه شما با وی خاتمه یابد، میتوانید ادعای خود را از او جدا کنید و برای این امر بهتر است خودتان یک وکیل اختیار کنید.

اگر شریک زندگیتان از شما سوء استفاده نموده و شما را مجبور به امضای مدرک یا سندی کرده باشد و یا اگر از او یا اعضای خانواده در وطن تان میترسید، بهتر است با وکیل خود مشورت کنید.

اگر تقاضای refuge شما پذیرفته نشود، میتوانید از بخشی استیناف Refugee appeal division (RAD) تقاضای استیناف کنید.

مدت زمان تقاضای استیناف و ارائه تمام مدارک بسیار کوتاه میباشد. البته تمام پناهجویان امکان تقاضای استیناف refuge ندارند، مثلا اگر کشور مبدا شما امن باشد، نمیتوانید تقاضای استیناف بدهید.

دولت فهرستی از کشورهایی که امن شناخته میشوند بنام کشورهای مبداً امن designated (Safe) Countries of Origin (DCO) را تهیه کرده است.

آگاهی از اینکه آیا شما از یک کشور مبدا امن به اینجا آمده اید بسیار حائز اهمیت است، زیرا مدت زمان برای پناهجویان از یک کشور DCO بسیار کوتاه است و در صورت رد شدن درخواست تان، راههای محدودی پیش رو خواهید داشت.

شما باید هر چه سریعتر با یک وکیل مهاجرت در این باره صحبت کنید.

 

بدون اقامت قانونی

 ممکن است شما بعلت منقضی شدن زمان ویزای ویزیتوری یا دانشجویی، رد شدن ادعای refuge و یا ورود غیر قانونی، بدون وضعیت اقامت در کانادا بسر ببرید.

گرچه همانند هر زن دیگری (در کانادا) از حقوق قانون خانواده برخوردار میباشید، اما اگر مامورین اداره مهاجرت باخبر شوند، ممکن است از کشور اخراج شوید.

شاید در این زمینه بتوانید از سازمانهای محلی زنان یا سرپناههای زنان کمک بگیرید.

 

 
درخواست انسان دوستانه و شفقت آمیز

Humanitarian and Compassionate H and C   اگر اقامت قانونی نداشته باشید و یا وضعت اقامتتان در معرض خطر باشد، یکی از روشهایی که باید در نظر بگیرید درخواستrefuge درزمینهٔ انسان دوستی و شفقت

 Humanitarian and Compassionate (H and C) application میباشد

درخواست H and C در شرایط خاصی برای اجازه گرفتن از دولت بمنظور اقامت در کانادا استفاده میشود. درخواست H and C از اخراج شدن شما حمایت نخواهد کرد.

 باید در اسرع وقت از مشاورهٔ حقوقی کمک بگیرید. شاید براساسی وضعیت اقامتی که دارید، انواع دیگری از تقاضای مهاجرت نیز برای شما ممکن باشد.

اگر در زندگی زناشویی مورد سوء استفاده و آزار واقع شده اید، بهتر است این موضوع را در درخواست خود قید کنید.

برخی از سوالاتی که در درخواست H and C مطرح میشوند، عبارتند از:

” آیا وابستگی شدیدی به کانادا دارید؟ آیا قادرید از لحاظ مالی خود را تامین کنید؟ اگر به وطن خود باز گردید، آیا با دشواری قابل ملاحظه ای روبرو خواهید شد؟

مامورین ادارهٔ مهاجرت موظفند تمام کودکان تحت تاثیر قرار گرفته، چه متولد کانادا باشند چه نباشند، را در درخواست H and C مد نظر قرار دهند.

اگر منتظر نتیجه تقاضای refuge خود هستید، نمیتوانید درخواست H and C بدهید.

 

زنان مهاجر و بدون وضعیت اقامت

 

در صورت رد شدن تقاضای پناهند گیتان شما نمیتوانید بمدت ۱۲ ماه از تاریخ آن H and C را درخواست کنید، مگر بنا به دلایل زیر ثابت کنید که زندگی شما در خطر است:

 ۰ وطن شما نمیتواند مراقبتهای بهداشتی و درمانی کافی بر ایتان فراهم کند؛

۰۰ اخراج شما از کانادا تاثیری منفی بر روی یک کودک خواهد داشت. این کودک نباید حتما فرزند شما باشد،

ممکن است کودکی باشد که شما با وی در ارتباط باشید و یا با اخراج شما مستقیما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

یک وکیل میتواند در تعیین بهترین گزینه برای وضعیت اقامتتان به شما کمک کند.
 

خشونت خانوادگی و سوء استفاده

روابط خانوادگی بنا به دلایل زیادی از هم میپاشد. یکی از این دلایل میتواند خشونت و یا سوء استفاده از طرف شریک زندگی شما باشد.

اگر به مامورین ادارهٔ مهاجرت در مورد سوء استفاده توسط شریک زندگیتان و یا یک عضو خانواده اطلاع دهید، آنها باید هنگام رسیدگی به تقاضای مهاجرت شما برای ماندن در کانادا این موضوع را مد نظر قرار دهند.

 

زنان مهاجر و بدون وضعیت اقامت

 

زنان مهاجر و بدون وضعیت اقامت در کانادا ,  قانون حمایت از زنان در کانادا , حمایت از زنان , Protection of women

 

 

ارسال نظر

یک پاسخ به “زنان مهاجر و بدون وضعیت اقامت”

  1. hamrahmovie.ir می‌گه:

    مطلب بسیار خوبی بود.ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *